Gospelkoor Deliverance

Sister please don’t let this harvest pass

<– Terug naar oefenopnames

Tekst

Tenor partij:

Alt partij:

Sopraan partij:

Driestemmig zonder solo:

Driestemmig met solo:

Download tenor partij
Download alt partij
Download sopraan partij

Download driest. z. solo
Download driest. m. solo