Gospelkoor Deliverance

Stay with you

<– Terug naar oefenopnames

Tekst

Tenor partij:

Alt partij:

Sopraan partij:

Driestemmig hele solo:

Driestemmig stukje solo:

Karaoke partij:

Download tenor partij
Download alt partij
Download sopraan partij

Download driest. hele solo

Download driest. stuk solo

Download karaoke partij