Gospelkoor Deliverance

Your righteous mind

<– Terug naar oefenopnames

Tekst

Tenor partij:

Alt partij:

Sopraan partij:

Driestemmig zonder solo:

Driestemmig met solo:

Download tenor partij
Download alt partij
Download sopraan partij

Download driest. z. solo

Download driest. m. solo